hỏi ý kiến anh tuấn đẹp trai  chưa mà lang thang vào đây làm gì